ජල බෝතල් සහ මුහුණු ආවරණ වල මිල ඉහළ යයි.

ඩොලරය අර්බුදය සහ ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය අවප්‍රමාණය වීම හේතුවෙන් සියලු වර්ගවල අත්‍යවශ්‍ය සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යමින් තිබේ.

ආනයනික භාණ්ඩවලට අමතරව දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩවල මිලද ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතී.

ඒ අනුව වෙළෙඳපොළේ අලෙවි කෙරෙන පානීය ජල බෝතල්වල මිල ගණන් ඉහළ දමා තිබේ. රුපියල් 100 කට අලෙවි කළ ලීටර් 1.5 පානීය ජල බෝතලයක්. 90/- දක්වා වැඩි කර ඇත. 120/.

ආනයනික කිරිපිටිවල මිල අද සිට ඉහළ දමා ඇති අතර දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන කිරිපිටිවල මිල ද ඉහළ දමා ඇති බව මීට පෙර ප්‍රකාශ කෙරුණා.

අද සිට මුහුණු ආවරණ මිල 30% කින් ඉහළ දැමීමට නිෂ්පාදකයින් සහ ආනයනකරුවන් තීරණය කර ඇති බව ද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *