ජලයෙන් යටවූ මාර්ගවල අනාරක්ෂිත ලෙස ධාවනය කළ මගී ප්‍රවාහන බස් රථ තුනක සේවා අත්හිටුවයි

ජලයෙන් යටවූ මාර්ගවල අනාරක්ෂිත ලෙස ධාවනය කළ මගී ප්‍රවාහන බස් රථ තුනක සේවය ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්හිටුවා ඇති බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නයෝමි ජයවර්ධන මහත්මිය පවසයි.

ඇතැම් ප්‍රදේශ ගංවතුර තත්ත්වයට පත්ව ඇති බවත්, අයහපත් කාලගුණය තුළ බස් රථ අනාරක්ෂිත ලෙස ධාවනය කළ අවස්ථා කිහිපයක් වාර්තා වන බවත් ඇය පැවසුවාය.

මේ හේතුවෙන් බස් රථ තුනක සේවා අත්හිටුවා ඇති අතර, ඒවාට එරෙහිව පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ.

ලියාපදිංචි අංක NE-0629 (NTC F13873) යටතේ සූරියවැව සිට කොළඹ දක්වා ධාවනය වන බස් රථයේ සේවා අත්හිටුවා ඇත.

මේ අතර, කොළඹ – වවුනියාව මාර්ගයේ ධාවනය වන NC-4908 (8586) අංකය සහිත මගී බස් රථය සහ මහනුවර – පානදුර මාර්ගයේ ධාවනය වන NB-9392 (13795) ලියාපදිංචි අංකය සහිත බස් රථය අනාරක්ෂිත ලෙස ධාවනය කිරීම හේතුවෙන් අත්හිටුවා ඇත.

NTC අධ්‍යක්ෂවරයා ඉල්ලා සිටියේ මගී ප්‍රවාහන බස් රථ ධාවනය කිරීමේදී මගීන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කරන ලෙසයි. හදිසි ඇමතුම් අංකය 1955, WhatsApp 0704361101 හෝ [email protected] යන විද්‍යුත් තැපෑල හරහා යම් නීතිවිරෝධී ක්‍රියා හෝ සිද්ධීන් වාර්තා කරන ලෙස ද මගීන් දිරිමත් කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *