ජනවාරි විදේශ සංචිතය වසරකට පමණ පසු පළමු වතාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 2 ට වඩා ඉහළ යයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ජනවාරි මාසයේදී ඩොලර් බිලියන දෙක ඉක්මවූ අතර එය දේශීය වෙළෙඳපොළේ විදේශ විනිමය තත්ත්වයන්හි ක්‍රමානුකූල දියුණුව පිළිබිඹු කරන අතර එය දැඩි පියවර ගණනාවක් හේතුවෙන් සහ විදේශ මුදල් ගලා ඒම වේගවත් වීම හේතුවෙන් මෑතකදී සිදුවිය.

දැනට පවතින නවතම දත්ත වලට අනුව, 2022 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 1,898 ක් වූ විදේශ මුදල් සංචිත ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකාව ජනවාරි මාසය අවසන් වූයේ ඩොලර් මිලියන 2,120 ක විදේශ මුදල් සංචිතයකින් ය.

කෙසේ වෙතත්, මෙයට එහි භාවිතයේ සීමාවන් ඇති ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.4 කට සමාන චීන යුවාන් නිරූපිත swap රේඛාව ඇතුළත් වේ.
මෑත දත්ත මගින් ද ප්‍රේෂණ, සංචාරක සහ අපනයනවල අඛණ්ඩ ත්වරණය පෙන්වා දී ඇතත්, ගෝලීය තත්ත්වයන් හේතුවෙන් දෙවැන්න මෘදු වීමක් දක්නට ලැබුණි.

පසුගිය වසරේ දක්නට ලැබුණු දරුණුතම විදේශ මුදල් හිඟය මධ්‍යයේ විදේශ මුදල් පිටතට ගලා ඒම පාලනය කිරීම සඳහා මහ බැංකුව පසුගිය වසරේ අනුපාත ඉහළ දැමූ අතර රජය ඇතැම් ආනයන සීමා කළේය.
ආනයනික මාස තුනක අවම අවශ්‍යතාවයට වඩා බෙහෙවින් අඩු වුවද, ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගවල ඒකාබද්ධ ප්‍රතිවිපාක ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට සංචිත යළි ගොඩනැංවීමට උපකාරී වී ඇත.

විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළේ දක්නට ලැබෙන මෙම සාපේක්ෂ දියුණුව පිළිබිඹු කරමින්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජනවාරි මාසයේදී දේශීය විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළෙන් විදේශ මුදල් විශාල වශයෙන් ශුද්ධ ගැණුම්කරුවෙකු බවට පත් විය.
මහ බැංකුව ඩොලර් මිලියන 348.79 ක විදේශ මුදල් මිලදී ගත් අතර එය ඩොලර් මිලියන 137.64 ක් විකුණා ඩොලර් මිලියන 211.15 ක ශුද්ධ ගැනුම්කරුවෙක් විය.

පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී මහ බැංකුව ඩොලර් මිලියන 103.78 ක ශුද්ධ මුදලක් මිලදී ගෙන ඇත.
ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පසුගිය සතියේ කළ රාජාසන කතාවේදී ද තමා ජනාධිපති වූ දා සිට රටේ විදේශ අංශය ලබා ඇති ජයග්‍රහණ ගැන සඳහන් කළේය.
බිංදුව දක්වා පහත වැටී තිබූ විදේශ සංචිත ඩොලර් මිලියන 500 දක්වා ඉහළ නැංවීමට අපට දැන් හැකි වී තිබෙනවා,” ඔහු අවධාරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *