ජනපති මාලදිවයිනේ සිට සිංගප්පූරුව බලා පිටත්ව යයි.

අද අලුයම මාලදිවයින බලා පිටත්ව ගිය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද පස්වරුවේ සිංගප්පූරුව බලා පිටත්ව යාමට නියමිත බව මාලදිවයිනේ ආරංචි මාර්ග ඩේලි මිරර් වෙත පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.