ජනපතිට අවශ්‍ය වූයේ අතුරු කමිටුව අහෝසි කිරීමටයි – රොෂාන් රණසිංහ

ඊයේ පැවති කැබිනට් රැස්වීමෙන් පසු මා හමුවූ අවස්ථාවේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට මා විසින් අතුරු කමිටුව අහෝසි කිරීමට අවශ්‍ය වූ බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

“ජනාධිපතිතුමා කිව්වා ක්‍රීඩා විෂය එතුමාගේ විෂය පථය යටතේ ගන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මාව කැබිනට් එකෙන් අයින් කරන්න කියලා,” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

“ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පවත්වාගෙන යන්නේ මංකොල්ලකාරයන් විසිනි. ඒ නිසා මම අතුරු කමිටුව අහෝසි කරන්නේ නැහැ. අතුරු කමිටුවට එරෙහිව තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට අධිකරණය තීරණය කිරීම අවශ්‍යතා අතර ගැටුමක් ඇති කිරීම” යැයිද ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *