චීනය පරිත්‍යාග කළ ඖෂධ සහ වෛද්‍ය සැපයුම් තොගය පැමිණේ…

අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ සහ වෛද්‍ය ද්‍රව්‍ය තොගයක් රු. චීනයෙන් පරිත්‍යාග කළ බිලියන 2ක් (06) ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේය.

කන්ටේනර් 24 (පෙට්ටි 16,000) තොගයක් මෙට්‍රික් ටොන් 255කට වැඩි බරක් සහිතව නැව්ගත කළ බව ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම තොගයට ඉන්ෆියුෂන් කට්ටල මිලියන 8ක්, එන්නත් කිරීම සඳහා ඔමෙප්‍රසෝල් සෝඩියම් කුප්පි මිලියන 1.2ක්, Capecitabine පෙති මිලියන 1ක්, PF 612,720ක් ඇතුළත් වේ. Syros of Enoxaparin Sodium Injection, Sodium Valproate පෙති බෝතල් 240,000ක් සහ Heparin Sodium Injection ඇම්පියුලස් 100,800ක්.

චීන තානාපති කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ, චීනයෙන් රුපියල් මිලියන 100ක මුදලක් පරිත්‍යාග කර ඇති බවයි. 2022 ජූනි මාසයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට බිලියන 5ක ඖෂධ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *