චීනයේ පිටුබලය ලබන AIIB ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඩොලර් මිලියන 100ක් ලබාදීමට පොරොන්දු වෙයි

චීනයේ පිටුබලය ලබන Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු බරපතල ණය ගැටලුවලට මුහුණ දී සිටින රටවල් සඳහා සහය ලබා දීමට ප්‍රතිඥා දී ඇත.

රොයිටර් පුවත් සේවයට අනුව, AIIB සභාපති ජින් ලිකුන් නිවේදනය කළේ අර්බුදකාරී ශ්‍රී ලංකාව සඳහා AIIB ඩොලර් මිලියන 100 ක අරමුදලක් ගෙනහැර දක්වා ඇති බවයි.

“අපගේ අවිනිශ්චිත යුගයේ, පවතින වසංගත කඩාකප්පල් කිරීම් සහ නැඟී එන භූ දේශපාලනික ආතතීන්ගෙන් එකක් වන අතර, ඉදිරියේදී අස්ථාවර ගෝලීය ආර්ථික තත්ත්වයන්ට ගොදුරු විය හැකි සාමාජිකයින්ට උපකාර කිරීම සඳහා කඩිනමින් ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අපි සූදානම්ව සිටිමු,” ජින් පැවසීය.

පාරිසරික අසාධාරණයේ උරුමයන් ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය හා තාක්‍ෂණික සහාය සඳහා ප්‍රවේශ වීමට වඩා නැගී එන සහ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයන්ට වඩා වැඩි යමක් ලැබිය යුතු බවත්, ඔවුන් ද වැඩි අවධානයක් ලැබිය යුතු බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.