චීනයෙන් රු. බිලියන 5ක් වටිනා පාසල් නිල ඇඳුම් රෙදි ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදෙයි.

ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් සඳහා චීනය රුපියල් බිලියන 5ක් වටිනා පාසල් නිල ඇඳුම් රෙදි පරිත්‍යාග කර ඇති බව කොළඹ චීන තානාපති කාර්යාලය සඳුදා (19) ප්‍රකාශ කළේය.

ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් චීන තානාපති කාර්යාලය කියා සිටියේ චීනය විසින් තෑගි කරන ලද පාසල් නිල ඇඳුම් රෙදි 2023 දී ශ්‍රී ලංකාවේ නිල ඇඳුම් අවශ්‍යතාවයෙන් 70% ක් සපුරාලන බවයි.

කන්ටේනර් 20ක පෙට්ටි 38,000ක මීටර් මිලියන 3ක නිමවුම් ද්‍රව්‍යවලින් සමන්විත පළමු කණ්ඩායම චීනයෙන් පිටත්ව ශ්‍රී ලංකාව බලා පිටත්ව ගිය බව එහි සඳහන් වේ.

චීන තානාපති කාර්යාලය වැඩිදුරටත් පැවසුවේ, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා චීනයේ පළමු කණ්ඩායම පාසල් නිල ඇඳුම් ද්‍රව්‍ය පහත සඳහන් දෑ වලින් සමන්විත වන බවයි.

ෂර්ට්/ෆ්‍රොක්- සුදු, මීටර් 2,374,427.5
කලිසම්-සුදු, මීටර් 350,031.5
කලිසම්-නිල්, මීටර් 150,003.5
Robe-Orange, මීටර් 138,134

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *