චාල්ස් රජුගේ රාජාභිෂේකය සඳහා ආරාධනා නොකළ රටවල් ලැයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

රුසියාව, බෙලරුස්, ඉරානය, මියන්මාරය, සිරියාව, ඇෆ්ගනිස්ථානය සහ වෙනිසියුලාව යන රටවල නායකයින්ට චාල්ස් රජුගේ රාජාභිෂේක උත්සවය සඳහා බ්‍රිතාන්‍යය ආරාධනා කර නොමැති බව බ්‍රිතාන්‍ය මූලාශ්‍රයක් රොයිටර් පුවත් සේවයට වාර්තා කරයි.

“බ්‍රිතාන්‍යය සමඟ පූර්ණ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා ඇති වෙනත් ජාතීන්ගේ රාජ්‍ය නායකයින්ට මෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය රාජධානිවල සහ විදේශීය ප්‍රදේශවල නියෝජිතයින්ට ආරාධනා කරන ලදී. උතුරු කොරියාව සහ නිකරගුවාව සඳහා රාජ්‍ය නායකයින්ට වඩා ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින්ට ආරාධනා නිකුත් කර ඇත. ”රොයිටර් වාර්තාව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

චාල්ස් රජුගේ රාජාභිෂේකය මැයි 6 වැනි සෙනසුරාදා ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් 15:30 ට විස්තීර්ණ හා දීර්ඝ උත්සවයකින් සිදු වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *