ගුවන් යානා ඉන්ධන හිඟය හේතුවෙන් අපනයනකරුවන්ට ඉහළ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු…

  • ජෙට් ඉන්ධන හිඟය හේතුවෙන් මගී සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය යන දෙකම කපා හැරීමට, එක් එක් ගුවන් යානයේ ගෙවීම සීමා කිරීමට ගුවන් සමාගම්වලට සිදු වී ඇත.
  • “මේක ප්‍රශ්නයක්. ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු සැලකිය යුතු ලෙස පිරිවැය ඉහළ නංවා ඇත. ”- JAAF ප්‍රකාශක
  • තවත් ගුවන් යානා ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ ගෝලීය වශයෙන් ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු අඩු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ උග්‍ර ගුවන් යානා ඉන්ධන හිඟය හේතුවෙන් ඇති වූ සංඛ්‍යාත අඩුවීම සහ ගෙවුම් පැටවීමේ සීමාවන් හේතුවෙන් පැන නගින ධාරිතා සීමාවන් මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයනකරුවන් ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු වැඩි කිරීමට සූදානම් වේ.

“ධාරිතා සීමාවන් තිබෙනවා. ගුවන් යානා ඉන්ධන හිඟය හේතුවෙන් ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති නමුත් ඉල්ලුම ද අඩු මට්ටමක පවතී. අගෝස්තු මැද භාගයේ සිට ඉල්ලුම ඉහළ යනු ඇතැයි සැලකේ. එවිට ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු මත යම් ඉහළ පීඩනයක් ඇති වේවි,” ශ්‍රී ලංකා ලොජිස්ටික්ස් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්නන්ගේ සංගමයේ සභාපති දිනේෂ් ශ්‍රී චන්ද්‍රසේකර මිරර් බිස්නස් වෙත පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධ ඇඟලුම් සංගම් සංසදය (JAAF) පවසන පරිදි, විශේෂයෙන් රටේ ඇඟලුම් අපනයනයෙන් කොටසක් ඉහළ යන ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු වලට ගොදුරු වේ.

“මේක ප්‍රශ්නයක්. ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, පිරිවැය ඉහළ නංවා ඇත,” JAAF ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

ගුවන් යානා ඉන්ධන හිඟය හේතුවෙන් එක් එක් ගුවන් යානයේ බර පැටවීම සීමා කිරීමට වාතයට බල කර ඇති අතර, මගී සහ භාණ්ඩ ධාරිතාව යන දෙකම කපා හැරීම, ඉල්ලුම මත පදනම්ව භාණ්ඩ ධාරිතාව සහ ගාස්තු ස්වභාවිකවම ඉහළ යයි.

ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, චන්ද්‍රසේකර සඳහන් කළේ ගෝලීය වශයෙන් ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු පහත වැටීමේ ප්‍රවණතාවයක පවතින බවත්, වැඩි ගුවන් යානා ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ, ගුවන් යානයට වැඩි භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමට ඉඩ සලසන බඩ අවකාශය වැඩි වන බවත්ය.

“ගෝලීය වශයෙන්, ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු අඩු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නමුත් ලංකාව ගැන අදහස් දක්වන්න අමාරුයි. තවත් ගුවන් සමාගම් කොළඹට එන සංඛ්‍යාත අඩු කරන නිසා ගාස්තු මත පීඩනයක් ඇති වේවි,” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.