ගුවන් තැපැල් ගාස්තු අගෝස්තු 1 සිට ඉහළට…

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ගුවන් තැපැල් ගාස්තු අගෝස්තු 1 වැනිදා සිට ඉහළ දැමීමට නියමිත බව තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පවසයි.

ඉන්ධන මිල සංශෝධන, ගුවන් ගමන් ගාස්තු, ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය (ශ්‍රී ලංගම) සහ දුම්රිය ගාස්තු සහ ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල (LKR) සීඝ්‍ර ලෙස අවප්‍රමාණය වීම සැලකිල්ලට ගෙන මෙම ගාස්තු වැඩි කරන බව ඔහු පැවසීය.

ජනවාරි 1 දිනැති අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් (2289/08) මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ගාස්තු වැඩිවීමේ සංශෝධන.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීම සඳහා www.slpost.gov.lk යන නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන ලෙස තැපැල්පතිවරයා ජනතාවට උපදෙස් දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *