ගිනිකොන දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ ඇති වන සුළි කුණාටුව පිළිබඳ රතු නිවේදනයක්.

ගිනිකොන දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ පැවති අඩු පීඩන කලාපය පීඩන අවපාතයක් දක්වා සංකේන්ද්‍රණය වී පෙරවරු 8.30 ට අග්නිදිග බෙංගාල බොක්ක සහ දකුණු අන්දමන් මුහුද ආශ්‍රිතව මධ්‍යගතව පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

රතු නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ පීඩන අවපාතය උතුරු දෙසට ආසන්නව ගමන් කර අද (21) අලුයම 5.30 වන විට ගැඹුරු පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වී එදිනම සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය විය හැකි බවයි.

ඉතා තද වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි, තද සුළං (45-55) පැ.කි.මී., සහ එම මුහුදු ප්‍රදේශවල ඉතා රළු මුහුදු ආශ්‍රිත වේගය පැ.කි.මී. 60-70 දක්වා ඉහළ යා හැකි බව එහි සඳහන් වේ.

නැවත දැනුම් දෙන තුරු (07N-13N සහ 90E-97E) මායිම් වූ නැගෙනහිර සහ ගිනිකොන දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයට නොයන ලෙස නාවික සහ ධීවර ප්‍රජාවන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

ඉහත සඳහන් කළ මුහුදු ප්‍රදේශවල සිටින අයට නැවත වෙරළට යන ලෙස හෝ ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ වෙත වහාම යන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *