ගාසා ගැටුම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව මධ්‍යස්ථ විය යුතුයි: සමගි ජන බලවේගය

ගාසා තීරයේ ගැටුම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව මධ්‍යස්ථ ස්ථාවරයක් ගත යුතු අතර මධ්‍යස්ථභාවය රටේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට උපකාරී වනු ඇතැයි සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් අද පැවසීය.

“ශ්‍රී ලංකාව ගාසා තීරයේ සටන් කිරීමට සම්බන්ධ කිසිදු පාර්ශ්වයකට සහාය නොදිය යුතු අතර ජාතියට සිදුවන අහිතකර බලපෑම් අවම බව සහතික කළ යුතුය. විශේෂයෙන්ම ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තමන්ගේම න්‍යාය පත්‍රය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුයි,” පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එරාන් වික්‍රමරත්න මාධ්‍ය හමුවකදී පැවසීය.

“ශ්‍රී ලංකාව තම ආර්ථිකයට ගැටුමේ බලපෑම අවම බව දැකිය යුතුය,” වික්‍රමරත්න වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *