ග්‍රාම නිලධාරී 3000ක් බඳවා ගැනීම ළඟදීම : අගමැති

ග්‍රාම නිලධාරී පුරප්පාඩු තුන්දහසක් පිරවීම සඳහා ග්‍රාම නිලධාරී විභාගය දෙසැම්බර් මස මුල් සතියේ පවත්වන බව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

මාස තුනක් ඇතුළත එම පත්වීම් සියල්ල අවසන් කරන බව ඔහු පැවසීය.

“ග්‍රාම නිලධාරී විභාගය දෙසැම්බර් මුල් සතියේ පවත්වනවා. ග්‍රාම නිලධාරී පුරප්පාඩු තුන්දහසක් පමණ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා තිබෙනවා.

නීත්‍යානුකූලව, සියලුම අයදුම්කරුවන්ට විභාගයට සහභාගී වීමට අවස්ථාව ලැබේ. මාස තුනක් ඇතුළත ඒ සියලුම පත්වීම් අවසන් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ග්‍රාම නිලධාරී පුරප්පාඩු පවතින දුෂ්කර ප්‍රදේශවල විශේෂ සුදුසුකම් මත විභාගය පවත්වා ඒවා පුරවා ගත හැකියි.

නව ගමක් – අලුත් රටක් ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව පසුගියදා වවුනියාව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති වව්නියාව දිස්ත්‍රික් ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහනේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

“සියලුම පළාත් පාලන ආයතන වැඩිදියුණු කර වේගවත් සංවර්ධනයක් කරා ගෙන යාමට අවශ්‍ය තාක්‍ෂණික සහය සහ යන්ත්‍ර සූත්‍ර ලබාදීමට රජය කටයුතු කරනවා.පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා ලෙස මම වවුනියාව නගර සභාව මහ නගර සභාවක් බවට පත් කළා.වවුනියාවට අභිමානයක් වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයට මෙතෙක් මහ නගර සභාවක් ලැබී නැත.එමගින් නව ව්‍යාපෘති ඇති විය හැකි අතර වවිනියා නගරය මහනගර නීතියට පත් කරනවා.කිහිප දෙනෙක් කියා සිටියේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශය මෙයින් නිදහස් කර වෙනම ග්‍රාම නිලධාරී වසමක් ලෙස දිය යුතු බවයි. නැතිනම් උප ග්‍රාම නිලධාරී වසම.ඒ ගැන අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවා.

“නාගරික පරිසරය සහ ග්‍රාමීය පරිසරය අතර සේවා පද්ධතිය සාර්ථක කර ගැනීමට විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වනවා,” ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *