ගල් අඟුරු ආනයනයේදී තවත් වැට් බදු වංචාවක්

නොරොච්චෝලේ තාප බලාගාරය සඳහා ආනයනය කරන ලද ගල් අඟුරු තොග නිසි පරිදි එකතු කළ අගය මත බද්ද (වැට්) පැහැර හැරීම සඳහා අඩුවෙන් ඉන්වොයිස් කර තිබීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව (COPA) විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන බව නිලධාරියෙක් පැවසීය.

2019, 2020 සහ 2021 වසර සඳහා ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ විගණන වාර්තා COPA විසින් පරීක්ෂා කළ බව COPA සභාපති ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පැවසීය.

“වැට් බදු ගෙවීමෙන් වැළකීම සඳහා ගල් අඟුරු ආනයනය අඩු ඉන්වොයිස් කර ඇත,” ඔහු පැවසීය.

එම ක්‍රියාවලියේ පරිපාලනමය අඩුපාඩු හා අක්‍රමිකතා රැසක් පවතින බව ප්‍රකාශ කළේය.

මේ අතර, පාර්ලිමේන්තු මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ රුපියල් මිලියන 187ක් පමණ මේ ආකාරයෙන් අඩුවෙන් අය කර ඇති බවයි.

“නැගෙනහිර පළාතේ ජල සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා පෞද්ගලික ආයතනයක් ගෙන ආ ගබඩා නිදහස් කිරීමේදී ව්‍යාජ දේශීය තොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් අදාළ ආයතනයට ලබාදී ඇති මූල්‍යමය වාසිය පිළිබඳව COPA අවධානය යොමු කළා.

ඒ අනුව අදාළ පෞද්ගලික සමාගම විසින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 5,139,621ක් ලෙස ගබඩා කර තිබූ භාණ්ඩ මුදා හැරීමේදී දේශීයව සකස් කළ ව්‍යාජ ලේඛන යොදා ගනිමින් මාර්ගය සකස් කර ඩොලර් 1,210,743ක් වැඩිපුර ලබාගෙන ඇති අතර එහි වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් 6,350,364ක් වන විට අදාළ සමාගමට ලබාගෙන ඇත.

මේ අනුව, මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් මාසයක් ඇතුළත ලබා දෙන ලෙස COPA නිර්දේශ කළේය. රේගුව විසින් නව තාක්ෂණය හඳුන්වාදීමේ තත්ත්වය පිළිබඳව ද පැවති කමිටු රැස්වීමේදී සාකච්ඡා කෙරිණි. ඒ අනුව දැනට දත්ත පවත්වාගෙන යාම සඳහා “ASYCUDA” නම් පද්ධතියක් භාවිත කරන බවත්, එය රමිස් පද්ධතියට සම්බන්ධ බවත් එහි සිටි නිලධාරීන් පෙන්වා දුන්නා.

තවද ඉදිරියේදී නව තාක්ෂණික ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට නියමිතයි. තවද, රේගු ආඥාපනත පනත සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ද අවධානය යොමු වූ අතර, ඊට අදාළ සංශෝධන 2024 ජනවාරි මාසයේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව නිලධාරීන් සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *