ගණිකා වෘත්තියේ යෙදෙන රුසියානු සංචාරකයින්ගේ වැඩිවීමක්?

වීසා රහිත ඇතුළුවීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාවට නැංවීමෙන් පසු විශේෂයෙන් රුසියාවෙන් සංචාරකයින් පැමිණීමත් සමඟ, සමහර රුසියානු සංචාරක කාන්තාවන් ශ්‍රී ලංකාවේ රැඳී සිටින කාලය තුළ ගණිකා වෘත්තිය වැනි නීති විරෝධී ක්‍රියාවන්හි නිරත වීම පිළිබඳව අවධානය යොමු වී තිබේ.

මෑත මාසවලදී, ශ්‍රී ලංකාව වීසා රහිත ඇතුළුවීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු විශේෂයෙන් ඉන්දියාව, චීනය සහ රුසියාව වැනි රටවලින් ජාත්‍යන්තර අමුත්තන්ගේ වැඩිවීමක් දැක තිබේ.

රුසියාව ඇතුළු රටවල් හතක නරඹන්නන් සඳහා වීසා රහිත ඇතුළුවීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව තීරණය කර ඇත්තේ පසුගිය වසරේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය, COVID-19 වසංගතය සහ දේශපාලන අර්බුදයෙන් පසු දැඩි පසුබෑමකට ලක් වූ සංචාරක කර්මාන්තය පුනර්ජීවනය කිරීම සඳහා ය. කෙසේ වෙතත්, මෙම වැඩසටහන නීතිවිරෝධී අරමුණු සඳහා භාවිතා කරන පුද්ගලයින්ගේ අධීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් දැන් කනස්සල්ල මතු වී තිබේ.

නිල සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරක පැමිණීම් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, පෙර වසරේ එම කාලයට සාපේක්ෂව 2024 ජනවාරි මාසයේ දී සියයට 103 ක කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් වාර්තා විය. ජනවාරි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයන් 208,253ක් පැමිණ තිබේ. සංචාරකයින් 34,399 ක් සමඟ ඉන්දියාව ලැයිස්තුවේ පළමු ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර සංචාරකයින් 31,159 ක් රැගෙන රුසියාව දෙවන ස්ථානයේ සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන රුසියානු සංචාරකයින්ගෙන් කොටසක් විශේෂයෙන් කොළඹ වැනි ප්‍රදේශවල සහ ඇතැම් තරු පන්තියේ හෝටල්වල ගණිකා වෘත්තියේ යෙදී සිටින බව දැනගන්නට ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *