ගංජා වගාව නීත්‍යානුකූල කිරීම ළඟදීම – ඇමති සිසිර ජයකොඩි

ඖෂධීය පැළෑටියක් ලෙස ගංජා වගා කිරීම නීතිගත කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය ඉදිරියේදී නිකුත් කරන බව දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි මහතා අද ප්‍රකාශ කළේය.

ඖෂධීය පැළෑටියක් ලෙස ගංජා වගා කිරීමට අනුමැතිය ලබාදීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අයවැය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

ආයුර්වේද (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදයේදී අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ 2027 න් පසු ආයුර්වේද ඖෂධ පැළෑටි අමුද්‍රව්‍ය ලෙස අපනයනය කිරීම තහනම් කිරීමට ඉන්දියාව සැලසුම් කර ඇති බවත් එය ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය හා ආයුර්වේද පිළිවෙත්වලට තර්ජනයක් වන බවත් ඉන්දියාව නිවේදනය කර ඇති බවයි. .

“ඉන්දියාව ඖෂධ ලෙස පමණක් ඖෂධ පැළෑටි අපනයනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. ඖෂධ පැළෑටි අමුද්‍රව්‍ය ලෙස අපනයනය කිරීම තහනම් කිරීමට යයි. අපි ඖෂධීය පැළෑටි වාණිජ භෝග ලෙස වගා නොකිරීම නිසා අපේ දේශීය සහ ආයුර්වේද ක්‍රම මේ නිසා අර්බුදයට යනවා.” රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයකොඩි මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *