ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ වෘත්තීය සමිති දැවැන්ත විරෝධතාවක් දියත් කිරීමට සැරසෙයි.

ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණවලට සියලු දේශපාලන පක්ෂවලට අනුබද්ධ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ වෘත්තීය සමිති විරෝධය පළ කිරීමට නියමිත බව බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා පවසයි.

තමන් මේ වන විටත් සියලුම වෘත්තීය සමිති හමුවී යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ඒවායේ වැදගත්කම දැනුම් දී ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මේ අතර, යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණවලට විරෝධය පළ කරමින් වෘත්තීය සමිති එකමුතුව සංවිධානය කරන විරෝධතාවක් ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඉදිරිපිට හෙට පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ අත්‍යවශ්‍ය බවත් එය ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා තමන් අඛණ්ඩව කටයුතු කරන බවත් අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර යළි අවධාරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.