ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන පනත සංශෝධන මේ සතියේ සිට බලාත්මක වෙයි.

පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වූ ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන (විශේෂ විධිවිධාන) (සංශෝධන) පනත 2022 ඔක්තෝබර් 26 වැනිදා සිට බලාත්මක කරන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා අද ප්‍රකාශ කළේය.

අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ, එමගින්, ඇගයීමෙන් අනතුරුව, ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීම සඳහා නව සිල්ලර සැපයුම්කරුවන්ට දේශීය වෙළඳපොළට ඇතුළු වීමට අවසර ලබා දෙන බවයි.

නව සිල්ලර සැපයුම්කරුවන්ට වසර අවසන් වන විට දේශීය වෙළෙඳපොළට ඇතුළු වීමට ඉඩ ලබා දෙන බව අමාත්‍ය විජේසේකර මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *