කොළඹ සහ ගම්පහ උපකාරක පන්ති අත්හිටුවයි

Share this Article

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක වල උපකාරික පංති පැවැත්වීම නැවත දැනුම් දෙනතුරු තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා දන්වයි.

ඒ මහතා පවසන්නේ හෙට දිනයෙන් ඇරඹෙන පාසැල් නිවාඩුවට නැවත දැනුම් දෙනතුරු සියලු පුද්ගලික හා ජාත්‍යන්තර පාසැල් වලටද ඇතුලත් වන බවයි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.