කොළඹ වරාය නගරය දක්වා වන අධිවේගී මාර්ගයේ කටයුතු කඩිනමි කරන ලෙස අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා උපදෙස් දෙයි.

ඉඟුරුකඩේ හන්දියේ සිට කොළඹ වරාය නගරය දක්වා වන වරාය ප්‍රවේශ උස් අධිවේගී මාර්ගයේ කටයුතු 2023 වසරේ ජනතා ප්‍රයෝජනය සඳහා ආරම්භ කිරීමට කඩිනමින් කටයුතු කරන ලෙස මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා සිය අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය.

වරාය ප්‍රවේශ උස් අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරීමේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම සඳහා තම අමාත්‍යාංශයේ පැවැති රැස්වීමේදී නිලධාරීන් අමතමින් අමාත්‍යවරයා එහි පළමු වසර දෙක තුළ මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුතුවල අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයක් සිදුවී ඇති බව නිරීක්ෂණය කළේය. එම කාලය තුළ ව්‍යාපෘතිය වාර්තා කර තිබුණේ සියයට හතක ප්‍රගතියක් පමණක් බව අමාත්‍යවරයා නිරීක්ෂණය කළේය.

ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු KW කණ්ඩම්බි පැවසුවේ 2022 පළමු කාර්තුව තුළ ව්‍යාපෘතිය සියයට 32 ක ප්‍රගතියක් වාර්තා කරන බවයි. රටේ ප්‍රථම කොන්ක්‍රීට් පාලමේ වැඩකටයුතු සිදුවෙමින් පවතින බව ඔහු පැවසීය.

මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ ඉඟුරුකඩේ හන්දිය සහ කොටුව අතර දැනට විනාඩි 45ක පමණ කාලයක් ගතවන ගමනාගමන කාලය ව්‍යාපෘතිය අවසන් වූ පසු විනාඩි පහ දක්වා අඩුවනු ඇති බවයි. කුළුණු මත කිලෝමීටර් 5.3 ක අධිවේගී මාර්ගය කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරය අසලින් ඉඟුරුකඩේ හන්දිය හරහා නව කැලණි පාලමට සම්බන්ධ කර කොළඹ වරාය නගරය දක්වා විහිදේ. එය රුපියල් මිලියන 28,002 ක වියදමින් ඉදිකරන ලද මංතීරු හතරක අධිවේගී මාර්ගයකි.

Port Access Elevated Highway හි ඉඟුරුකඩේ හන්දියේ, පිටකොටුවේ විමලදම්ර ගොඩනැගිල්ල අසල, අලුත් මාවතේ පිවිසුම, ගාලු මුවදොර පිවිසුම සහ පෝට් සිටි පිවිසුමේ ප්‍රවේශයන් සැපයීම සඳහා පිවිසුම් සහ ඉන් පිටත බෑවුම් පහසුකම් පහක් ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් කොළඹ ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශවල රථවාහන තදබදය අවම කිරීමටත්, රටේ අධිවේගී මාර්ග ජාලය සහ කොළඹ වරාය අතර සම්බන්ධතාව වැඩිදියුණු කිරීමටත්, භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා වඩා හොඳ සැපයුම් සේවා සැපයීමටත්, කලාපීය වෙළඳාමට පහසුකම් සැලසීමටත් උපකාර වනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *