කොළඹ රත්මලාන ගුවන් තොටුපළ වසර 55කට පසු ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් අරඹයි.

කොළඹ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ රත්මලාන (CIAR) විසින් නියමිත ජාත්‍යන්තර සහ කලාපීය ගුවන් ගමන් අද යළි ආරම්භ කරන ලදී.

යෞවන හා ක්‍රීඩා, සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ හා අධීක්ෂණ අමාත්‍ය සහ ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සමාරම්භක උත්සවය පැවැත්වුණේ ගුවන් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.වී. චානක අද CIRA හි

වසර 55කට පසු ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින අතර ගුවන් ගමන් යළි ආරම්භ කෙරේ. කොළඹ-මාලදිවයින ගුවන් ගමන් මාලදිවයිනේ ගුවන් සේවය සහ FITS Aviation විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *