කොළඹ බන්ධනාගාර තුළ සරම්ප ව්‍යාප්ත වෙයි

කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ සරම්ප රෝගය වැළඳුණු රැඳවියන් සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් ඇති අතර පසුගිය දිනවල මැගසින් සහ වැලිකඩ බන්ධනාගාරවල ද සරම්ප වැළඳුණු රැඳවියන් වාර්තා විය.

මෙම රෝගයෙන් පෙළෙන රැඳවියන් 30 දෙනෙකු පමණ වැලිකඩ බන්ධනාගාර රෝහලේ සිටින අතර රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් එන්නත් ලබාදීමේ වැඩසටහනක් බන්ධනාගාර තුළ ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර අදාළ එන්නත බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට මෙන්ම ඔවුන්ට ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *