කොළඹ ප්‍රදේශයට වෙනම පාපැදි මංතීරු හඳුන්වා දෙයි.

කොළඹ නගර සභාව (CMC) විසින් අද කොළඹ ප්‍රදේශ වල වෙනම පාපැදි මංතීරු හඳුන්වා දෙන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් පාපැදි භාවිතයේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙන බව කොළඹ පුරපතිනී රෝසි සේනානායක මහත්මිය පැවසුවාය.

එබැවින් කොළඹ නගරයේ පාපැදිකරුවන් සඳහා වෙනම මංතීරු හඳුන්වාදීමට කොළඹ නගර සභාව කටයුතු කර ඇති බව ඇය පැවසුවාය.

ලන්දේසි රෝහල ආසන්නයේත්, ජනාධිපති මාවත අසල ලංකා බැංකුවේ මෙන්ම කොළඹ වරාය දක්වා ආමර් වීදියේත් වෙනම පාපැදි මංතීරු හඳුන්වා දී ඇත.

සේනානායක මහතා පැවසුවේ පාපැදිකරුවන්ට පැමිණීමෙන් පසු ආරක්ෂිතව පාපැදි ගාල් කිරීමට ද විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර ඇති බවයි.

කොළඹ නගරයේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවලට තවත් පාපැදි මංතීරු කඩිනමින් හඳුන්වා දීමට CMC බලාපොරොත්තු වන බවද ඇය පැවසුවාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.