කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ රෙජිස්ටාර්වරයා අත්අඩංගුවට

ව්‍යාජ ලිපි ලේඛන සැකසීම සහ විවිධ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ රෙජිස්ටාර්වරයා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුවන්නේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් සිදුකෙරෙන විමර්ශනයක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *