කොවිඩ් සහ අනෙකුත් රෝග පිළිබඳව කොළඹ වැසියන් අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි: කොළඹ මහ නගර සභාව

මේ වන විට කොළඹ නගරයේ කොවිඩ් හෝ වෙනත් කිසිදු බෝවන රෝග පැතිරීමක් නොමැති බවට සහතික වන අතර, කොළඹ නගර සභාවේ නිලධාරියෙකු කියා සිටියේ නගරවාසීන් රෝග පැතිරීම වැළැක්වීමට පියවර ගත යුතු බවයි.

මේ වන විට කොළඹ නගරයේ කොවිඩ් හෝ වෙනත් වෛරස් රෝග ව්‍යාප්ත වී නැත. කෙසේ වෙතත් අනාගතයේදී එය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා මුඛ ආවරණ පැළඳීම වැනි පියවර ගත යුතු බව කොළඹ මහ නගර සභාවට අනුයුක්ත වෛද්‍ය විශේෂඥයෙක් පැවසීය.

“අපි සෞඛ්‍ය අංශවල අනෙකුත් වෛද්‍ය විශේෂඥයන් සමඟ එක්ව රැස්වීම් පවත්වා නගරයේ සිටින ජනතාව සුපරීක්ෂාකාරී වන ලෙස ඉල්ලා සිටිය යුතු බවට තීරණය කර තිබෙනවා,” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මහනුවර සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවලින් ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් මරණ දෙකක් පසුගියදා වාර්තා විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *