වෛරසය

කොරෝනා මරණ ප්‍රමාණය 492 දක්වා ඉහළට, රෝගීන් සංඛ්‍යාව 24,000 ඉක්මවයි

චීනයේ පැතිරී යන කොරෝනා වෛරස් ආසාධනය හේතුවෙන් නවතම වාර්තා වලට අනුව මියගිය සංඛ්‍යාව 492 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවටත් වාර්තා වේ. එමෙන්ම බලධාරීන් විසින් තහවුරු කර ඇති මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 24,000 ඉක්මවන බවටත් වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *