කොත්තු මිල රුපියල් 50 කින් පහතට…

තිරිඟු පිටි තොග මිල අඩු කිරීමත් සමඟ කොත්තු රොටි මිල රු.5කින් අඩු කිරීමට සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය (AICOA) තීරණය කරයි. අද උදේ සිට 50.

AICOA ප්‍රධානී අසේල සම්පත් ඩේලි මිරර් වෙත කියා සිටියේ තිරිඟු පිටි මිල අඩු කිරීමේ වාසිය ජනතාවට ලබාදිය යුතු බවයි.

කොත්තු රුපියල් 500 සිට රු.500 දක්වා විවිධ මිල ගණන් යටතේ අලෙවි කෙරේ. වර්තමානයේ 1,000.

ඒ නිසා කුකුල් මස් කොත්තුවක උපරිම මිල රුපියල් 500ක් වන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් දෙදෙනෙකුට ප්‍රමාණවත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.