කොටහේන ප්‍රදේශයේ නගර සභා සේවකයන් දෙදෙනෙකු මියයයි.

කොටහේන ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කරමින් සිටියදී කොළඹ මහ නගර සභාවේ සේවක සේවිකාවන් දෙදෙනෙක් කානු පද්ධතියකට වැටීමෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *