කේබල් දෙකක දෝෂයක් හේතුවෙන් වැල්ලවත්තේ විදුලිය විසන්ධි වෙයි – ලංවිම

වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ කේබල් දෙකක දෝෂයක් හේතුවෙන් කොළඹ හැව්ලොක් – වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ උපපොළ 12ක් විදුලිබල මණ්ඩලයේ සැපයුම් පද්ධතියෙන් හුදකලා කර ඇති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මහජනතාවට දන්වා ඇත.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ කේබල් අලුත්වැඩියා කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බවයි.

සමහර විදුලිය විසන්ධි වූ ප්‍රදේශවලට සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා ස්ටෑන්ඩ්බයි ජෙනරේටර් භාවිතා වේ.

කෙසේ වෙතත්, හැව්ලොක් – වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ ඇතැම් පාරිභෝගිකයින්ට පැය කිහිපයක් විදුලිය විසන්ධි වීමේ හැකියාවක් පවතින බව විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *