කෙරෝනා ආසාදිතයින් හා සම්බන්ධ යාචකයින් සොයා පිටකොටුවේ මෙහෙයුමක්

Share this Article

ජාඇල, සුදුවැල්ල ප්‍රදේශයෙන් හමුවූ වෛරස් ආසාදිතයින් ඇසුරු කළ සහ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කළ පිටකොටුවේ යාචකයින් සහ වීදී ජනතාව සොයා අද නාවික හමුදාව, පොලිසිය සහ සෞඛ්‍ය අංශ අද (15) ඒකාබද්ධ මෙහෙයුමක් දියත් කරනු ලැබීය.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.