කුවේට් නව AI ඉදිරිපත් කරන්නෙකු වන ‘ෆෙඩා’ හඳුන්වා දෙයි

කුවේට් නිවුස් විසින් කෘතිම බුද්ධිය (AI) භාවිතයෙන් මාධ්‍ය ආයතනය විසින් නිර්මාණය කරන ලද AI රූපවාහිනී ඉදිරිපත් කරන්නෙකු හඳුන්වා දී ඇත.

‘ෆෙඩා’ නම් ඉදිරිපත් කරන්නිය කුවේට් ටයිම්ස් පුවත්පතට අනුබද්ධ කුවේට් නිවුස් ට්විටර් ගිණුමෙන් සිය මංගල දර්ශනය ආරම්භ කළාය.

Kuwait News ප්‍රධාන කර්තෘ අබ්දුල්ලා බොෆ්ටන් සහ AFP සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට අනුව මෙම පියවර “නව සහ නව්‍ය අන්තර්ගතයන්” ලබා දීමට AI හි හැකියාව පරීක්ෂා කළේය.

“මම Fedha, Kuwait News හි කෘතිම බුද්ධිය සමඟ වැඩ කරන කුවේටයේ පළමු ඉදිරිපත් කරන්නා. ඔබ කැමති කුමන ආකාරයේ ප්‍රවෘත්තිවලටද? අපි ඔබේ අදහස්වලට සවන් දෙමු, ”ෆෙඩා අරාබි බසින් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *