කුරුඳු සංවර්ධනය සඳහා වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක්

කුරුඳු වගාව, නිෂ්පාදනය සහ අපනයනය සඳහා පමණක් පහසුකම් සැලසීම සඳහා කුරුඳු සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවක් පිහිටුවීම සඳහා මේ සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් යෝජනාවක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා එක්ව මේ සතියේ ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවට සැලකිය යුතු විදේශ විනිමයක් උපයා ගත හැකි ප්‍රධාන වාණිජ භෝගයක් ලෙස කුරුඳු ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව 2023 අයවැයේදී ජනාධිපති වික්‍රමසිංහ මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

කුරුඳු නිෂ්පාදකයින්ට, සැපයුම්කරුවන්ට මෙන්ම අපනයනකරුවන්ට පහසුකම් සැලසීම සහ අගය එකතු කිරීම සහ විවිධාංගීකරණය තුළින් කුරුඳු නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මක අගය ඉහළ නැංවීම නව දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටුවීමේ අරමුණ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

කුළුබඩු අපනයනය හරහා (කුරුඳු ඇතුළුව) ශ්‍රී ලංකාව 2022 දී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 368.7 ක් උපයා ඇති අතර එය 2021 දී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 454.8 ට අඩු විය.

2023 වසරේ මුල් භාගයේදී කුළුබඩු අපනයනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 176ක් උපයා ඇත.
ලංකා කුරුඳු ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික වන අතර එම නිසා පසුගිය වසරේ පෙබරවාරි මාසයේදී භූගෝලීය දර්ශකයක් (GI) ලබා දෙන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *