කුණු වූ කුකුල් මස් ගැන පැමිණිල්ලෙන් KFC අලෙවිසැලේ කුකුළු මස් තොගයක් විනාශ වෙයි

කේඑෆ්සී රාජගිරිය අලෙවිසැලේ නරක් වූ කුකුල් මස් අලෙවි කරන බවට ලැබුණු පැමිණිල්ලකට අනුව එහි තිබූ කුකුළු මස් තොගයක් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් විනාශ කර ඇත.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ප්‍රදේශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක තරිඳු කියා සිටියේ තමන් පරිභෝජනය කරන කුකුළු මස් බාල්දියකින් දුගඳක් හමන බවට පාරිභෝගිකයෙකුගෙන් පැමිණිල්ලක් ලැබී ඇති බවයි.

“පසුව, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු කඩිනමින් අලෙවිසැලට ගොස් නරක් වූ බවට විශ්වාස කරන කුකුළු මස් තොගයක් බැහැර කළහ,” PHI නිලධාරියා පැවසීය.

කෙසේ වෙතත්, වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා කුකුළු මස් සාම්පල වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනය වෙත යොමු කර ඇති බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා සඳහන් කළේය.

PHI ට අනුව, නියැදියේ ප්රතිඵල නිකුත් කිරීමට අවම වශයෙන් දින 10 ක් ගත විය හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *