කීරන් පොලාඩ් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගනී

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක සහ සීමිත ඕවර නායක කිරන් පොලාඩ් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගන්නා බව නිවේදනය කර තිබේ.

34 හැවිරිදි ඔහු දිගටම ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *