කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘති සඳහා ආයෝජනය ට පෝලන්තය බලාපොරොත්තු වෙයි.

පෝලන්තයේ දියුණු කෘෂි තාක්ෂණය මෙරටට ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිබේ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පෝලන්ත තානාපතිවරයා සමග ඊයේ (07) පැවති සාකච්ඡාවක දී මේ බව සඳහන් කර ඇත.

එම හමුවේ දී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් පෝලන්ත තානාපති මහාචාර්ය ඇඩම්ස් බරාකුස්කි මහතා සඳහන් කර සිටියේ, ශ්‍රී ලංකාවේ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘති සඳහා පෝලන්ත ආයෝජකයින් උනන්දු කරවන බවය.

එමෙන්ම පෝලන්ත ආයෝජකයින් කණ්ඩායමකට නුදුරු කාලයේදීම ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක් සූදානම් කීරිමට ද ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවේ දී එකඟත්වය පළ කර තිබේ.

මෙම හමුවේදී මෙරට කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන පෝලන්තයට අපනයනය කිරීම හා දෙරට අතර කෘෂි නිෂ්පාදන හුවමාරු කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ද අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පෝලන්ත තානාපතිවරයාගේ අවධානය යොමු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *