කිරිඇල්ල කියන නොසන්ඩාලයා කවුද?

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණින් සම්බන්ධවූ මන්ත්‍රීවරුන් අතර සමග ජන බලවේගයේ සමගියට බාධා කරන කිසිම හැදියාවක් නැති නොසන්ඩාල කඩාකප්පල්කාරීන්ද සිටින බව විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, මහනුවරදී දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවසීය.

ඔවුන් සාමූහිකව වැඩ නොකරන බවටද මන්ත්‍රීවරයා චෝදනා කළේය.

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණින් සමඟ ජන බලවේගයට ආ මන්ත්‍රීවරුන්ට මැතිවරණයේදී නාමයෝජනා දෙන බවට පොරොන්දුවක් ලබාදී නැති බවද සමග ජන බලවේගයේ සමගියට බාධා කරන කිසිවෙකුටත් පක්ෂයේ ඉඩක් නැති බවද ඔහු කීවේය.

ආණ්ඩු පක්ෂයේ සිට විපක්ෂයට පැමිණි අය අතර හොඳ අයද සිටින බව ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවසීය.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරයකුද සමග ජන බලවේගයට සම්බන්ධවී සිටින බවත් ඔහු මෑතකදී කිසිවෙකුටත් අදහා ගත නොහැකි කටයුත්තක් කර ඇති බවත් ඔහු කීය.

ජවය නමැති සමග ජන බලවේගයේ අනුබද්ධ සංවිධානය මේ මාසයේ 18 වැනිදා වැඩසටහනක් සංවිධාන කර තිබූ බවත් එම රැස්වීමට ලියුම් යැව්වේ සුජීව සේනසිංහ හිටපු මන්ත්‍රීවරයා බවත් කිරිඇල්ල මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

දිස්ත්‍රික් නායකයා වශයෙන් තමා හෝ ඒ සම්බන්ධයෙන් ලිපි නොයවූ බව ප්‍රකාශ කළ මන්ත්‍රීවරයා මේ පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරයා ව්‍යාජ ශීර්ෂ සකසා ජවය වැඩසටහනට සහභාගි වන ලෙසට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රබලයන්ට පවා ලිපි යවා ඇති බවත් සඳහන් කළේය.

මේ ආකාරයට ව්‍යාජ ලිපි සකස් කිරීම දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය අනුව දඬුවම් කළ හැකි වරදක් බවද ඔහු කීවේය.

“මේ වගේ අය එක්ක අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ” යැයිද මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *