කිබුලාවල වීදි ආහාර අලෙවිසැල් දින 14ක් ඇතුළත ඉවත් කිරීමට නියෝග

කිබුලාවල වීදි ආහාර අලෙවිසැල් දින 14ක් ඇතුළත ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය නිවේදන බෙදා හැර ඇති බව එම සංගමයේ සභාපතිවරයා පැවසීය.

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු සමඟ සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පැවැත් වූ බව ඔහු පැවසීය.

එම සාකච්ඡාවලදී වෙනත් ස්ථානයක ඉඩක් ලබාදෙන බවට නිලධාරීන් පොරොන්දු වූ නමුත් ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි පණිවිඩයක් ලැබී නොමැති බවද එම සංගමයේ සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

අඟහරුවාදා (21) එම නොතීසි නිකුත් කර ඇති අතර ජාතික මාර්ග පනතට අනුව සැප්තැම්බර් 4 වැනි දින හෝ ඊට පෙර කඩ සාප්පු ඉවත් කරන ලෙස දැනුම් දී ඇත.

එබැවින් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර නියාමනය කර ඒවා පවත්වාගෙන යාමට ඉඩ සලසන ලෙස එම සංගමය රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තලංගම පොලිසියෙන් කළ විමසීමකදී ඔවුන් කියා සිටියේ සිද්ධිය පිළිබඳව තමන් නොදන්නා බවත් නොතීසි නිකුත් කිරීමට තමන් සම්බන්ධ නොවූ බවත්ය.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ (RDA) සභාපතිවරයා පැවසුවේ මේ සම්බන්ධයෙන් තමාට දැනුම් දීමක් නොකළ නමුත් නුසුදුසු ආකාරයෙන් ආහාර අලෙවිසැල් පිහිටුවීමෙන් පසු මාර්ගය අවහිර වූ වාහන තදබදයක් බවට තොරතුරු කිහිපයක් ලැබී ඇති බවයි.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ (UDA) සභාපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි නිසා ඔහු සම්බන්ධ කර ගැනීමට නොහැකි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *