කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්

ප්‍රභල අකුණු පිළිබඳ ව අවවාදාත්මක නිවේදනයක් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කර තිබේ.

බස්නාහිර, දකුණු, සබරගමුව, මධ්‍යම, ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත්වලත් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේත් තැනින් තැන ගිඟුරුම් සහිත වැසි සමඟ ප්‍රභල අකුණු ඇති වේ.

අකුණු සහ ගිඟුරුම් සහිත වැසි පවතින අවස්ථාවල ආරක්ෂිත පියවරයන් අනුගමනය කරන මෙන් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.