කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා නව කෘෂි ව්‍යවසායන් ඇති කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරන ලෙස දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට උපදෙස්

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් නව කෘෂි ව්‍යවසායන් ඇති කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කරන ලෙස වාරිමාර්ග අමාත්‍ය සහ ජාතික ආරක්‍ෂක සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා පසුගියදා සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

වස විස නැති ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙළ සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වන පරිදි කාබනික පොහොර ගොවිපළට යෙදීම පිළිබඳව ගොවීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් දියත් කළ යුතු බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි.

අමාත්‍යවරයා මෙම උපදෙස් ලබා දුන්නේ කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් ඇති කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ගේ ගැටළු සොයා බැලීම සඳහා අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ පැවති මාසික දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ගේ රැස්වීමේදීය.

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය, ජනාධිපති කාර්යාලය, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය, විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය, විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව, රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සහ බහුවිධ දෙපාර්තමේන්තුවල ගැටලු විසඳීම. -මෙම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් හරහා අරමුණු සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකායේ දෙපාර්තමේන්තු පිළිබඳව රැස්වීමේදී අවධානය යොමු කරන ලදී.

මෙම අවස්ථාවට ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එන්.එච්.එම් චිත්‍රානන්ද, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න, අමාත්‍යාංශ කිහිපයක ලේකම්වරුන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් රැසක් ද එක්ව සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *