ක්‍රියා පටිපාටි අක්‍රමිකතා හේතුවෙන් ඇතැම් ඖෂධ හදිසි මිලදී ගැනීම අත්හිටුවයි – සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය

ක්‍රියා පටිපාටි අක්‍රමිකතා හේතුවෙන් ඇතැම් ඖෂධ හදිසි මිලදී ගැනීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ඊයේ (19) පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

අත්‍යාවශ්‍ය ජීවිතාරක්ෂක ඖෂධයක් වන .Meropenem 1g එන්නත හදිසි මිලදී ගැනීමක් සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පියවර ගන්නා බව ද බදුල්ල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි වෙත ප්‍රතිචාර දක්වමින් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

ඖෂධ මිලදී ගැනීමේදී සිදුවන අක්‍රමිකතා වැළැක්වීමට අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තුළ සිදුවන වංචා දූෂණ පාලනයට පියවර ගන්නා බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

2016, 2017 සේවක සංඛ්‍යාවට අනුව දිවයින පුරා සෞඛ්‍ය සේවකයින් 14,000 ක හිඟයක් පවතින බවත්, එය මේ වන විට 16,000 ක් පමණ විය හැකි බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

සෞඛ්‍ය සේවක හිඟයෙන් 50%ක් පියවා ගැනීමට මෙවර අයවැයෙන් පියවර ගන්නා බව රජය දන්වා ඇති බවද ඇමැතිවරයා කීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *