කල්පිටියේ සිට අනුරාධපුරය දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ යතුරුපැදි රැළිය පොලිසි විසින් අවලංගු කරයි

පුණ්‍ය කටයුත්තක් වෙනුවෙන් කල්පිටියේ සිට අනුරාධපුරය දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ යතුරුපැදි රැළියක් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් අත්හිටුවා තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොලිසිය සඳහන් කළේ ‘ස්පින් රයිඩර් ක්ලබ්’ නමැති පෞද්ගලික යතුරුපැදි සංවිධානයට මෙම රැළිය පැවැත්වීම සඳහා අවසර ලබාදී ඇති බවයි.

මාර්තු 17 සිට 19 දක්වා අදියර දෙකක් යටතේ මීරිගම සිට කල්පිටිය හරහා අනුරාධපුරය දක්වා යතුරුපැදි රැළිය පැවැත්වීමට අවසර ලබාදී ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

නීත්‍යානුකූලව ලියාපදිංචි වූ සංවිධානයක් සහ පුණ්‍ය කටයුතු සඳහා රැලිය පැවැත්වීම සඳහා කොන්දේසි කිහිපයක් යටතේ අවසර ලබා දී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය පවසයි.

රැළියේ පළමු අදියර ඊයේ මීරිගම සිට කල්පිටිය දක්වා පැවැත්වුණා.

කෙසේ වෙතත්, රටම ඉන්ධන හිඟයකට මුහුණ දී සිටින අවස්ථාවක මෙවැනි රැළියකට පොලිසිය සහ රජය අවසර ලබා දීම හෙළා දකිමින් මහජනතාව එම ක්‍රියාමාර්ගය හෙළා දැක තිබුණා.

මෙම රැළිය සඳහා අවසර ලබාදීම සඳහා පොලිසිය පනවා තිබූ කොන්දේසි රැසක් යතුරුපැදිකරුවන් කිහිප දෙනෙකු විසින් කඩකර ඇති බවද වාර්තා වේ.

ඒ අනුව අද සිට හෙට දක්වා කල්පිටියේ සිට අනුරාධපුරය දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ රැළියේ දෙවන අදියර අත්හිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය කටයුතු කර තිබේ.

රැළිය සඳහා කොන්දේසි කඩකළ යතුරුපැදිකරුවන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙසද පොලිසිය අදාළ අංශවලට උපදෙස් දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *