කබීර් හෂීම් කෝපා කමිටුවේ ප්‍රධානියා ලෙස පත් කරයි.

රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ (COPA) සභාපතිවරයා ලෙස සමගි ජන බලවේගය (SJB) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කබීර් හෂීම් මහතා පත්කර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කබීර් හෂීම් මහතා එම තනතුර සඳහා ඒකමතිකව පත් කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව නිවේදනය කළේය.

සඳුදා (03) කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන විසින් සාමාජිකයින් 27 දෙනෙකුගෙන් යුත් කෝපා කමිටුවක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව විසින් COPA කමිටුවට සාමාජිකයින් නම් කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *