කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය අඳුරේ

විදුලි පහන් කණු ක්‍රියා විරහිත වීම නිසා කටුනායක අධිවේගී මාර්ග කොටසේ බහුතරයක් ඊයේ සවස අඳුරේ ගිලී ගියේය.

විදුලි රැහැන කපා හැරීම හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ගයේ වීදි ලාම්පු ක්‍රියා විරහිත බව නිලධාරීහු පවසති.

භූගත කේබල් සොරකම් කර ඇති බව නිලධාරීන් විස්තර කළේය.

අධිවේගී මාර්ගයේ විදුලි රැහැන් සොරකම් කළ පළමු අවස්ථාව මෙය නොවේ. ජනවාරි මාසයේදී කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ අධි බලැති විදුලි රැහැන් ඉවත් කර රුපියල් මිලියන 286ක පාඩුවක් සිදු විය.

එලෙසම ජනවාරි මාසයේදී වෙඩිකන්ද ප්‍රදේශයේ විදුලි පහන් කණු හතරක තිබූ රුපියල් ලක්ෂ 24ක වයර් පොරව යොදා සොරකම් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *