කටකතාවලට නොරැවටෙන්න, ඉන්ධන හිඟයක් නැත – ඇමති ගම්මන්පිල

බලශක්ති ඇමති උදය ගම්මන්පිල මහතා පැවසුවේ, රට තුළ ඉන්ධන හිඟයක් ඇති වන බවට පළ වන වාර්තා සම්පුර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බවත්, යම් යම් කණ්ඩායම් සිදු කරන ප්‍රචාරයන්ට නොරැවටෙන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් ය.

රට තුළ ඉන්ධන හිඟයක් නොමැති බවට සහතික වූ අමාත්‍යවරයා ලබන ජනවාරී දක්වා ඉන්ධන සැපයුම සහතික කර ඇති බව පැවසීය.

අමාත් යවරයා මේ බව කියා සිටියේ ඊයේ (21) සමහර ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල ඇති වූ තත්ත්වය පිළිබඳව අදහස් දක්වමිනි.

ඉන්ධන හිඟයක් ගැන පැතිර යන ආරංචි හේතුවෙන් බොහෝ පිරිස් ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් වීම නිසා අද ගොනු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන අසල දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *