ඖෂධ මිල දී ගැනීමේ ඒකාධිකාරය අවසන් කිරීමට රජය තීරණය කරයි

ඇතැම් ඖෂධ සැපයීමේ පවතින ඒකාධිකාරයට තිත තබන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය, රාජ්‍ය ඖෂධ නියාමන සංස්ථාව, රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව, වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඇතුළු විවිධ සෞඛ්‍ය සේවා ආයතනවල නිලධාරීන් සමඟ ඊයේ (01) පැවැති සාකච්ඡාවකදී මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත.

ඇතැම් ඖෂධ සඳහා තනි සැපයුම්කරුවෙකු මත යැපීම හා සම්බන්ධ බරපතළ ගැටලු පිළිබඳව අමාත්‍යවරයා මෙම සාකච්ඡාවේදී අවධාරණය කළේය. එවැනි ගැටළු මඟහරවා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් සැපයුම්කරුවන් කිහිප දෙනෙකු අතර ප්‍රසම්පාදන කොන්ත්‍රාත්තු බෙදා හරින ලෙස ඔහු බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ඖෂධ හිඟය, මිල ඉහළ යාම වැනි ගැටලු පාලනය කිරීමට තරගකාරීත්වය හඳුන්වා දෙමින් එක් එක් ඖෂධ සඳහා සුදුසුකම් ලත් ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන් සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීමේ අවශ්‍යතාව ද අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේය.

විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපුරා ඇති සැපයුම්කරුවන් සඳහා අවශ්‍ය නීතිරීති හා ක්‍රියා පටිපාටිවලට අනුකූලව ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කරන ලෙස අමාත්‍ය රඹුක්වැල්ල මහතා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට වැඩිදුරටත් උපදෙස් දුන්නේය.

මීට අමතරව, වසරක සැපයුමක් පවත්වා ගනිමින් ජීවිතාරක්ෂක සහ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ ප්‍රමාණවත් ලෙස වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයේ ගබඩා කර ඇති බව සහතික කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට පැවරී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *