ඖෂධීය ඖෂධ පරීක්ෂා කිරීමේ රසායනාගාරයක් පිහිටුවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව WHO සමඟ සම්බන්ධ වේ

ඖෂධවල ප්‍රමිතිය තහවුරු කිරීමට නිසි යාන්ත්‍රණයක් නොමැති තත්ත්වයක් තුළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සමඟ ඖෂධවල ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ උසස් තත්ත්වයේ රසායනාගාරයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළේය.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නියෝජිත වෛද්‍ය අලංකා සිං මහතා සමඟ අගෝස්තු 15 වැනිදා තමා හමුවූ බවත් එහිදී වැදගත් කරුණු මතු වූ බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

එවැනි රසායනාගාරයක් ‘බාහිර ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම’ සඳහා යොමු නියමයන් සහ පිරිවිතරයන් ලබා දෙන ලෙස තමා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ඉල්ලා සිටින බව ඔහු පැවසීය.

“අපට ශ්‍රී ලංකාවේ එවැනි රසායනාගාරයක් ස්ථාපිත කළ හැකි නම්, කලාපයේ අනෙකුත් රටවල් සඳහා පරීක්ෂණ සිදු කිරීමෙන් අපට ආදායමක් උපයා ගත හැකිය,” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *