ඕස්ට්‍රේලියාව වසර දෙකකට පසු සංචාරකයින් සඳහා දේශසීමා විවෘත කරයි

රජය විසින් ඕස්ට්‍රේලියාව ලොවට වසා දමා වසර දෙකකට පමණ පසු, සම්පූර්ණයෙන්ම එන්නත් කළ අයට ජාත්‍යන්තර දේශසීමාව නැවත විවෘත කිරීමට නියමිතය.

අග්‍රාමාත්‍ය ස්කොට් මොරිසන් පැවසුවේ නව වෛද්‍ය උපදෙස් වලින් පසු නව දේශසීමා නීති පෙබරවාරි 21 සිට ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

“කොන්දේසිය නම් ඔබ ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට දෙවරක් එන්නත් කළ යුතුය,” ඔහු පැවසීය.

“ඒක තමයි රීතිය. සෑම කෙනෙකුම එය පිළිපැදීමට බලාපොරොත්තු වේ. ”

සමහර ව්‍යාපාරවලට බාධාවක් වී ඇති දේශසීමා වසා දැමීමේ චලනය සඳහා කෑගසමින් සිටින සංචාරක ආයතන විසින් මෙම ප්‍රවෘත්තිය පිළිගනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *