ඔස්ට්‍රේලියාව ශ්‍රී ලංකාව පරදවයි.

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ 3 වැනියා. මාකස් ස්ටොයිනිස් ඔස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් වේගවත්ම විස්සයි20 අර්ධ ශතකය පිපිරවූයේ වත්මන් ශූරයන් ඉදිරියට ගෙන යාමටයි!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *