ඔන්ලයින් ආරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පත කල් දමන ලෙස සජිත් කතානායකගෙන් ඉල්ලයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් ලබන සතියේ විවාදයට ගැනීමට නියමිත අන්තර්ජාල ආරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදය කල් දමන ලෙස ඉල්ලා තිබේ.

“යෝජිත පනත් කෙටුම්පත එහි වර්තමාන ස්වරූපයෙන් බලාත්මක කළහොත් අන්තර්ජාල ආරක්ෂණ කොමිසමට සහ විෂය භාර අමාත්‍යවරයාට ඒකාධිපති බලතල සඳහා ප්‍රතිපාදන සැලසෙනු ඇත. මෙය මිනිසුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට ඇති අයිතිය උල්ලංඝනය කරයි. මෙය බලයේ සිටින ආණ්ඩුවට තම දේශපාලන අභිලාෂයන් ඉටුකර ගැනීමටත් ඉවහල් වේවි,” ප්‍රේමදාස සිය ලිපියේ සඳහන් කර ඇත.

“නීති සම්පාදනය හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නන් අත්විඳින ප්‍රතිවිපාක සඳහා පනත් කෙටුම්පතට සහාය දක්වන සියලුම පාර්ශ්වවලට වගකීම දැරීමට සිදුවේ. එබැවින් විවාදය කල් දමා පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව වැඩිදුර සාකච්ඡාවක් සඳහා සියලු පාර්ශ්වකරුවන්ට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දෙන ලෙස අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමු. මෙය සමාන නීති සම්පාදනය කිරීමේදී රටවල් ගණනාවක් අනුගමනය කර ඇති ක්‍රියා පටිපාටියකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *